Taiwan

Taiwan - Center Hearing Aids
Center Hearing Aids Co.

2F. No. 94, Sec 1, Bade Road
Taipei City, TAIWAN

Tele: +886 2-23517629      
Fax: +886 2-23944008

michelle@kingcenter.com.tw

Bay Audiology Taiwan

7F-1 No.380, Sec. 4 Hsin Yi Rd. 
Taipei City, 10679, TAIWAN
Toll-free: 0800 – 211430
Tele: +886 2-27038283
Fax: +886 2-27033490

http://www.bayaudio.com.tw/

Taiwan Vapor

4F., No.22, Nanjing West Road., Datong Dist.,
Taipei City, Taiwan
Tel: +886-2-25557241

vivian@vapor.com.tw
http://www.vapor.com.tw/